1.دستگاه جوش آرگون ساخت اتریش با جریان مستقیم

2.مجهز به کلیه ی پارامترهای جوشکاری و یک دستگاه جوش آرگون مناسب جهت جوشکاری سیار در صنایع غذایی و دارویی

3.دستگاه جوش آرگون فرنیوس 1600 با تورچ مجهز به کنترل جریان عرضه میگردد