دستگاه جوش آرگون ساخت اتریش 

دارای خروجی 3 تا 220 آمپر در قطبیت AC و DC 

دستگاه جوش آرگون فرنیوس یکی از بهترین برندهای دستگاه های جوش در جهان میباشد

دستگاه جوش آرگون فرنیوس 2200 دارای یونیت آب و تورچ آب خنک با قابلیت کنترل جریان میباشد

ولتاژ برق ورودی دستگاه جوش آرگون فرنیوس 2200 تکفاز بوده و جهت خدمات جوش آرگون سیار مناسب است

این دستگاه جوش آرگون کلیه آپشن های مورد نیاز برای جوشکاری حرفه ای را دارد